Pojištění právní ochrany – kdy se vyplatí?

Publikováno: 16.Srpen 2017

Možná jste řešili následky dopravní nehody, u které nechtěl její viník přiznat svoji chybu. Nebo se vám třeba stalo, že jste byli nucení vyřizovat pojistnou událost v zahraničí. Podobné spory jsou značně nepříjemné, ale někdy se jim prostě nevyhneme. Řada lidí ale nechce nákladné soudní spory, raději přemýšlí o ústupu. V takových situacích je užitečné mít pojištěné právní ochrany.

Co pojištění zahrnuje?

Lidé, kteří se cítí ve sporu poškozeni, ale přitom si nemohou dovolit platit drahé právníky nebo je platit nechtějí, mohou využít tohoto pojištění. Samozřejmě pokud ho mají uzavřeno. Toto pojištění zahrnuje:

  • Veškeré náklady a poplatky spojené se soudním řízením
  • Výdaje spojené s právním zástupcem a jeho službami
  • Znalecké posudky a náklady na jejich zhotovení, stejně tak náklady na zajištění svědků a jejich svědeckých výpovědí
  • Výdaje protistrany sporu a také státu, pokud je pojištěný povinen takové výdaje zaplatit na základě platného rozhodnutí soudu
  • Cestovní výdaje pojištěného spojené se soudním řízením, pokud je nezbytné za účelem soudního řízení cestovat.

Všechny uvedené výdaje jsou kryty z pojištění právní ochrany.

Když na vás někdo hází vinu

Pojištění je velmi užitečné pro vlastníky, provozovatele a nájemce vozidel. Zejména pokud jde o případné spory spojené s provozem vozidla. Týká se to jak řidičů samotných, tak i spolujezdců. Dále je toto pojištění přímo nezbytností pro řidiče z povolání, když řeší škody vzniklé jejich osobě. Velmi dobré je toto pojištění v případě, že se například stane dopravní nehoda, kde je viníkem druhý řidič a snaží se svalit vinu na vás. Pojištění právní ochrany pak pokryje například vypracování znaleckého posudku, který prokáže, že vina nebyla na vaší straně, když případ jde k soudu.

Ochrana i pro spolujezdce

Jak už bylo zmíněno, pro řidiče z povolání je toto pojištění samozřejmostí, neobejdou se bez něho. Při nehodě v cizině se jedná o výraznou pomoc, protože místní policie se často snaží svalit vinu raději na cizince, než na místního občana, bez ohledu na to, kdo je skutečným viníkem. Dalším problémem je jazyková bariéra. Pojišťovna zajistí tlumočníka, vždy je také třeba řídit se zásadou, že by řidič neměl nikdy podepisovat nic, čemu nerozumí. V zásadě platí, že pojištění právní ochrany řidiče je v zásadě určeno hlavně řidičům z povolání a pomáhá jim k úhradě škod, které jim vzniknou. Další kapitolou je pojištění právní ochrany vlastníků vozidel. Slouží k ochraně řidiče, ale i vlastníka a držitele vozidla a také spolucestujících pokud jsou všichni uvedeni ve smlouvě jako osoby, které mají oprávnění dané vozidlo užívat. Týká se to situací, kdy se stanou účastníky dopravní nehody.

Výluky platí i zde

Kdy se tedy vyplatí mít pojištění právní ochrany? Pokud trávíte na silnici hodně času, jezdíte často včetně cest do ciziny, rozhodně je dobré do tohoto pojištění investovat. Kromě dopravních situací se vám může hodit i jindy, třeba ve spotřebitelských sporech, v pracovně-právních sporech. Samozřejmě i tady platí klasické výluky, například pokud jste před jízdou požili alkohol nebo jinou návykovou látku, samozřejmě vám pojišťovna neproplatí nic. Stejně tak, pokud třeba zatajíte při sjednávání pojistné smlouvy některé skutečnosti, které by mohly přímo vést k pojistné události.

Diskuze k článku

Spojte se s námi

Zákaznická podpora info@topsrovnani.cz

Novinky na Váš e-mail

Odesláním registrace k newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru