Pojištění cestovních zavazadel: Na co si musíte dát pozor?

Publikováno: 22.Říjen 2015

Pokud cestujete do ciziny, jednou z věcí, na kterou byste si měli dát pozor, jsou také zavazadla. Je velkou chybou podcenit je. Neškodí také připomenout si, na co všechno se pojištění zavazadel vztahuje. Jak to tedy s pojištěním zavazadel opravdu je?

Co všechno si můžete pojistit?

Do kategorie pojištění zavazadel spadají veškeré osobní potřeby, které má pojištěnec s sebou na cestu. Patří sem tedy oblečení, hygienické a toaletní potřeby, obuv. Zahrnuje se do této skupiny i všechno, co si dotyčný zakoupí během své dovolené. V případě, že jde o pracovní cestu, pak se do pojistky mohou zahrnovat i předměty patřící zaměstnavateli, které si dotyčný vzal na cestu. Do této skupiny patří například služební mobilní telefon, notebook, tablet, vzorky zboží. Vždy je ale třeba si toto ověřit, protože to neplatí u každé pojišťovny.

Pozor na podmínky a limity

Věci, které podléhají pojištění, vyjmenovávají pojistné podmínky pojišťovny, u níž smlouvu uzavíráte. Proto si pečlivě tyto podmínky prostudujte ve chvíli, kdy smlouvu podepisujete, a pokud je vám něco nejasného, ihned se ptejte. Ujasněte si také, na jaký pojistný limit zavazadla pojišťovna vaše zavazadla pojistí a za jakých podmínek. Může to být limit 10 000, 20 000 i 30 000 Kč.

Co se z pojištění vylučuje?

Důležité je, že se z pojištění vylučují doklady, peníze v hotovosti, ale také kreditní a platební karty, letenky, jízdenky, ceniny, šeky, klenoty, starožitnosti a jiné věci vysoké umělecké hodnoty a zrovna tak i nosiče záznamů jako CD, flashky apod. a pochopitelně i záznamy, které obsahují. V případě krádeže z auta se pojistka vztahuje jen na věci uzavřené v autě. Pokud budete mít na střeše cyklistická kola a někdo vám je ukradne, budete mít smůlu, i když třeba byla připevněna zámečkem. Ne všechny pojišťovny také berou v úvahu střešní box u automobilů nebo přívěs, a to i v případě, že je uzamykatelný.

Varování před kapesními krádežemi

Na co se můžete připojistit?

Můžete si připojistit zpoždění zavazadel do místa pobytu. Ve smlouvě vždy bývá uveden celkový limit pojistného plnění na zavazadla a potom maximální limit určený na jednu věc. Je také možné si za předem daných podmínek připojistit například sportovní vybavení (kolo, snowboard, lyže). Důležité je si v rámci těchto podmínek ověřit, jak má být toto vybavení uloženo. Když dojde ke krádeži sportovního vybavení ze zamčeného pokoje, hradí se z připojištění zavazadel. Bude-li tom ze stojanu na kola či lyže v hotelu, potom to jde z pojištění odpovědnosti provozovatele hotelu.

Nároky na pojistné plnění

V jakém okamžiku vám vznikají nároky na pojistné plnění? V případě, že máte pojištění zavazadel sjednáno, potom dojde k plnění pojistky, když vám byla zavazadla odcizena nebo poškozena či zničena při přesně daných pojistných nebezpečích, tedy v případě, že:

  • Vám zavazadla někdo ukradne, jedná se o krádež vloupáním nebo loupežným přepadením.
  • Vás postihne živelní událost
  • Vaše zavazadla ztratí při přepravě (kufry v letadle apod.)
  • Dojde k jejich ztrátě či zničení při dopravní nehodě.

Doklady pro pojišťovnu

Pokud dojde k odcizení zavazadel, pojišťovna potom obvykle vyžaduje, abyste prokázali, že v době krádeže byla v uzamčeném prostoru nebo v uzamčeném zavazadlovém prostoru dopravního prostředku. Také by zavazadla neměla být zvenku viditelná. Při hlášení pojistné události pak musíte předložit policejní hlášení o odcizení. Bylo-li zavazadlo odcizeno z automobilu, potom například pojišťovna žádá i potvrzení autoservisu, které opravoval poškozenou část vozu po násilném vniknutí. To slouží jako další doklad. Jestliže k odcizení došlo v hotelu či jiném ubytovacím zařízení, je nutné žádat provozovatele o náhradu škody a nechat si vystavit potvrzení o převzetí vaší žádosti. I to je dalším důležitým dokladem pro pojišťovnu. Je také nezbytné sestavit seznam odcizených věcí a uvést u nich stáří a pořizovací cenu. Pokud jste si během dovolené něco koupili a ukradli vám to, bude pojišťovna žádat doklad o koupi včetně jeho úředně ověřeného překladu do českého jazyka.

Diskuze k článku

Spojte se s námi

Zákaznická podpora info@topsrovnani.cz

Novinky na Váš e-mail

Odesláním registrace k newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru