Nejčastější chyby spojené s pojištěním vozidla

Publikováno: 1.Listopad 2013

Automobil, cesta

Ilustrační foto

Pojistka by měla ochraňovat pojistníka i jeho majetek a minimalizovat strach z událostí, které by mohly znepříjemnit život. Stejný účel má i pojištění vozidla, u něhož je pravděpodobnost, že dojde k pojistné události, asi největší ze všech. Uzavřít tu správnou a výhodnou smlouvu na základě srovnání cen povinného ručení je základ, myslí si mnozí a mají pravdu. Tím ale ohrožení nekončí. Neméně důležité je poučení o jejích podmínkách, které je radno dodržovat. V opačném případě totiž dochází k nemilým překvapením ve formě pokut nebo krácení pojistného plnění.

Proč se pojistit?

Význam povinného ručení je všem řidičům dobře znám. Jeho účelem je případné pokrytí škod na zdraví i majetku, které by pojistník mohl způsobit svým vozidlem ostatním osobám a sjednání je povinné pro všechna registrovaná vozidla. V případě, že by řidič bez povinného ručení způsobil nehodu, čekala by na něj nejen nemilosrdná povinnost uhradit druhé straně plnou výši napáchaných škod, včetně lékařské péče, ale navíc ještě pokuta.

Protože ale povinné ručení nekryje škody na pojistníkově voze, je zde ještě jeden produkt, a tím je havarijní pojištění. Zřízení havarijního pojištění je zcela dobrovolné a závisí pouze na uvážení řidiče, zda si ho pořídí, nebo ne. Vzhledem k tomu, že riziko dopravní nehody, ani případné škody jí způsobené, není malé, je vhodné o něm alespoň popřemýšlet. Rozsah havarijního pojištění je možné upravit tak, aby krylo i škody plynoucí z odcizení vozidla, neoprávněného užití, vandalismu nebo živelných pohrom. Při sjednání spolu s povinným ručením je také celkem běžné, že pojišťovna klientovi nabídne slevu.

Sjednat osobně nebo online?

Abyste byli pojištění, nemusíte dnes již osobně navštívit danou instituci. Stačí se připojit k internetu. Uzavírání povinného ručení online je už poměrně rozšířené, s havarijním pojištěním je to ale trochu jinak. Po internetu ho sjednat lze, nejedná se však o tak běžnou záležitost a nestačí pouze vyplnit a odeslat formulář. Klient se sice vyhne návštěvě pojišťovny, od počítače se možná přesto bude muset zvednout, třeba kvůli vstupní prohlídce automobilu. V případě, že jsou některé body smlouvy zastřeny nejasnostmi, je jen na pojistníkovi, aby je rozluštil podle všeobecných podmínek společnosti. Fyzická osoba na pobočce jednoduše poradí a spíše přizpůsobí pojistku na míru.

Nejen uzavírání přes internet vyžaduje značnou dávku pozornosti. Řádné seznámení se smlouvou, i jejími méně příjemnými částmi, pravděpodobněji zabrání chybám, na které by pojistník mohl doplatit. Zaměřit by se měl hlavně na podmínky výluky z pojištění i na to, co je mu slibováno ohledně čerpání bonusů, asistenčních služeb, výše pojistného plnění i spoluúčasti a rozsahu situací, na které se pojistka vztahuje. Tyto parametry by si měl klient před posouzením nabídky podle ceny rozhodně projít.

Důležité je rozluštit i význam přídavného jména, které obvykle určuje, na jakou cenu se vůz pojišťuje. Obvyklá cena je ta, za kterou by se dal vůz klienta před nehodou prodat. Nová cena vychází z částky, kterou by stál v daném okamžiku nový vůz totožných parametrů a časová cena udává hodnotu zboží těsně před havárií. Největší pojistnou hodnotu mají zpravidla vozy pojištěné na novou částku, což často zvyšuje i částku za pojistné.

V případě, že dojde k nehodě

Pokud dojde u vozu k pojistné události, nejčastěji k dopravní nehodě, nestačí se přesto spoléhat na havarijní pojistku s povinným ručením a veškerou péči o správný postup řešení situace hodit za hlavu. Vynechání některých důležitých povinností může pojišťovna opět potrestat snížením plnění. Aby se této hrozby řidič vyvaroval, musí se zachovat tak, jak je vyžadováno ode všech účastníků nehody. To zahrnuje pořízení řádné dokumentace, což znamená správné vyplnění záznamu o řidičské nehodě a zajištění dostatečného množství důkazů, především fotografií a výpovědí účastníků.

I když se u havárií, během nichž nedojde ke škodě, která by přesahovala částku 100 tisíc korun, nemusí volat policie, neodhadne-li pojistník správně situaci a u nehod s vyššími škodami k příjezdu policii nepřizve, mohou znovu nastat komplikace s likvidací události. Nepříznivou reakci ze strany pojišťovny může vyvolat i to, pokud si řidič po incidentu povolá jiné asistenční služby, než ty, které zřizuje daná instituce.

Další drahé omyly

Ani v období, kdy řidič onemocní, nebo z nějakého jiného důvodu svůj vůz nepoužívá, nenastává výjimka z placení povinného ručení. Jak bylo zmíněno výše, majitel každého zaregistrovaného automobilu je povinen toto pojistné platit. Zjistí-li, že tak po určitě období z nějakého důvodu neučinil, měl by napsat České kanceláři pojistitelů, aby mu zaslala účtenku za nedoplatek. Varianta, kdy si na klientův hřích vzpomene sama pojišťovna, bývá bohužel mnohem dražší.

Kamenem úrazu může být i tzv. amortizace, kdy i při správném postupu pojišťovna odmítne uhradit částku za opravu vozu. Hájí se při tom tím, že prací na automobilu a výměnou náhradních dílů, došlo ke zhodnocení vozidla, které nehodlá zaplatit. Pojistníkovi tak pokryje pouze tu část nákladů, za něž uvedl automobil do původního stavu. Klientovou obranou před tímto přístupem může být buď nákup použitých, nebo méně kvalitních dílů, či výhružka žalobou, se kterou mu může pomoci specializovaná advokátní kancelář.

 

Diskuze k článku

Spojte se s námi

Zákaznická podpora info@topsrovnani.cz

Novinky na Váš e-mail

Odesláním registrace k newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru