Jak odstoupit od smlouvy uzavřené po telefonu?

Publikováno: 19.Leden 2014

„Bylo to někdy odpoledne, zrovna jsem měla plné ruce práce s dětmi a zazvonil telefon. Volali nám od dodavatele elektřiny, že pro nás mají slevu. Vše jsem odsouhlasila s tím, že akční nabídku chceme,“ svěřila se  mladá žena z Plzně.

Večer začala nad vším přemýšlet. „Rozleželo se mi to v hlavě a nevěděla jsem, co si počít. Vůbec jsem vlastně netušila, k čemu jsem dala souhlas a k čemu jsem se zavázala. Navíc mi přišlo zvláštní, že je možné uzavírat smlouvy po telefonu,“ dodala.

Smlouvy po telefonu uzavřít lze

Ačkoli to může znít divně, skutečně je možné uzavřít smlouvy po telefonu. „Smlouvy uzavírané po telefonu patří mezi tzv. distanční smlouvy, tedy smlouvy uzavírané bez fyzického kontaktu smluvních stran. To pochopitelně představuje pro účastníky jistá úskalí, a proto jim občanský zákoník věnuje zvláštní pozornost v případě, že je jednou ze smluvních stran spotřebitel,“ uvedla Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace.

V zákoně je stanoveno, za jakých okolností mohou být smlouvy po telefonu uzavírány. „Zejména je nutné dodržet informační povinnost, jako je například identifikace dodavatele, informace o zboží či službě, ceně a dalších nákladech,“ dodala Mazalová.

Odstoupení od smlouvy uzavřené po telefonu

Pokud jste se dostali do podobné situace a uzavřeli jste distanční smlouvu po telefonu (např. jste souhlasili s nabídkou na levnější elektřinu a plyn, kvůli které vám operátor zavolal), máte možnost od ní odstoupit.

V případě smluv na změnu dodavatele uzavřených při podomním prodeji máte možnost od těchto odstoupit do 30 dnů od podpisu, resp. podle energetického zákona ještě 5 dní před zahájením dodávky, v případě distančních smluv žádné podobné ustanovení v zákoně nenajdeme.

„Z tohoto důvodu je nutné využít obecnou úpravu v ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kde je stanovena lhůta pro odstoupení 14 dní, popř. tři měsíce, není-li splněna řádně informační povinnost,“ dodala předsedkyně SOS-Asociace.

Vzor odstoupení od distanční smlouvy

Odstoupení od smlouvy uzavřené po telefonu zasílejte vždy písemně a nejlépe doporučeně, abyste měli v ruce doklad o jeho zaslání. V zákonu není stanoveno, že dodavatel musí na vaši písemnou žádost písemně odpovědět. Pokud je ale dodržena lhůta 14 dnů uvedená v občanském zákoníku, měl by odstoupení od smlouvy umožnit. Odstoupení od smlouvy uzavřené po telefonu můžete sepsat podle následujícího vzoru.

Dodavatel
název/obchodní firma:
sídlo:

Odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku

Zákazník
jméno a příjmení:
datum narození:
bydliště:

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu (pozn. nehodící se vymažte)

číslo smlouvy:
datum uzavření smlouvy:

Odběrné místo
adresa:
číslo EAN/EIC:  Najdete na smlouvě/vyúčtování (EAN u elektřiny, EIC u plynu)

Tímto odstupuji od Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu č. …………, a to v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, což mi zároveň umožňuje také § 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. Smlouvu jsem uzavřel/a telefonicky s Vaším operátorem dne ………………………..

Žádám Vás o písemné potvrzení ukončení této distanční smlouvy. Zároveň Vás žádám o potvrzení, že nadále zůstává v platnosti má původní smlouva u Vaší společnosti č. ………………., vedená pod zákaznickým číslem …………………………… (pozn. najdete na smlouvě/vyúčtování).

 

V ……………………………..… dne …………………………

…………………….…………………………

podpis

Autorkou článku  je Jana Poncarová z portálu EnergetickaPoradna.cz.

Diskuze k článku

Spojte se s námi

Zákaznická podpora info@topsrovnani.cz

Novinky na Váš e-mail

Odesláním registrace k newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru