Energie v ČR: Kolik vyrábíme elektřiny a jakou máme spotřebu?

Publikováno: 15.Listopad 2013

Přehled elektráren v ČR

V České republice je celkem v různých typech elektráren instalováno na 20,52 GW. Největší část z tohoto koláče (10,644 GW) přitom připadá na tzv. parní elektrárny, tedy elektrárny uhelné. V jaderných elektrárnách je instalováno na 4,04 GW, následuje fotovoltaika (2,086 GW) a další elektrárny využívající obnovitelné zdroje (vodní, větrné…).

Instalovaný výkon elektráren v ČR

Typ elektrárny Instalovaný výkon v GW Podíl v %
Parní (uhelná) 10,644 51,9
Jaderná 4,040 19,7
Fotovoltaická 2,086 10,2
Přečerpávací 1,147 5,6
Vodní 1,069 5,2
Plynová 0,750 3,7
Paroplynová 0,521 2,5
Větrná 0,263 1,3
Celkem v ČR 20,52 100

Zdroj: ERÚ

Asi nepřekvapí, že instalovaný výkon celkově roste (i když mezi roky 2011 a 2012 stagnoval). V roce 2000 byl instalovaný výkon českých elektráren 15,324 GW, zatímco v roce 2010 to bylo již 20,073 GW. Instalovaný výkon uhelných elektráren mírně poklesl – v roce 2000 byl 10,808 GW, zatímco minulý rok 10,644 GW. Naopak narostl výkon instalovaný v obnovitelných zdrojích.

Podívejme se ale ještě blíže na pojem, o kterém jsme se zatím již několikrát zmínili. Instalovaný výkon je v energetice důležitý údaj – mj. se využívá při regulaci elektrické sítě, která musí být schopna pokrýt výpadek zdroje s největším instalovaným výkonem. Údaj o instalovaném výkonu nám nicméně neříká, kolik přesně daná elektrárna vyrobí. Poměr mezi vyrobenou energií a instalovaným výkonem může být různý dle typu zdroje a odborně se nazývá koeficient ročního využití. Jinak řečeno, tento koeficient nám ukazuje, jak moc je konkrétní elektrárna efektivní.

Kolik elektřiny v ČR vyrobíme?

Je zřejmé, že některé elektrárny jsou více efektivní než jiné. To znamená, že jeden druh elektrárny vyrobí více energie než jiný, ačkoli mají stejně velký instalovaný výkon. Nejlépe to ukazují čísla. V parních (uhelných elektrárnách) je instalováno přes 50 % celkového výkonu v ČR. Tyto elektrárny loni vyrobily celkem 47,261 GWh elektřiny. V jaderných elektrárnách je instalováno necelých 20 %, ale protože jsou efektivnější, vyrobily na 30,324 GWh elektřiny.

Podívejme se také na obnovitelné zdroje, které jsou specifické, protože jsou závislé na výkyvech počasí. Fotovoltaika patří co do instalovaného výkonu ke třetímu největšímu zdroji v České republice. Pokud se ale zaměříme na konkrétní výrobu elektřiny, zjistíme, že loni vyrobila 2,173 GWh elektřiny. To znamená, že v žebříčku výroby elektřiny se umístila druhá od konce. Více ukazuje následující tabulka.

Výroba elektřiny v ČR v roce 2012

Typ elektrárny Objem vyrobené elektřiny v GWh (2012)
Parní (uhelná) 47,261
Jaderná 30,324
Paroplynová a plynová 4,435
Vodní 2,963
Fotovoltaické 2,173
Větrné 0,417
Celkem 87, 573

Zdroj: ERÚ

Minulý rok bylo v České republice vyrobené téměř shodné množství elektřiny jako v roce 2011. Mírně poklesla výroba elektřiny v parních (uhelných) elektrárnách, což ale kompenzovala výroba elektřiny v jaderných elektrárnách.

„K významnému nárůstu výroby elektřiny došlo u kategorie plynových a spalovacích elektráren, což bylo zapříčiněno zprovozněním nových bioplynových stanic. U ostatních kategorií došlo k mírnému nárůstu, resp. ke stagnaci v porovnání s loňskými hodnotami,“ uvedl Energetický regulační úřad v Roční zprávě o provozu ES ČR za rok 2013.

Spotřeba elektřiny: Jak jsme nároční?

Jak ukazují výše uvedená čísla, celkově jsme v roce 2012 v České republice vyrobili 87, 573 GWh elektřiny. Ne všechna ovšem byla spotřebována koncovými spotřebiteli (domácnosti, podniky). Samotná výroba elektřiny je rovněž energeticky náročná (např. přečerpání ve vodních elektrárnách) a je třeba počítat i se ztrátami v síti (minulý rok dosáhly něco přes 4 GWh).

Po započítání veškerých ztrát, spotřeby energetického sektoru a dalších faktorů tak byla čistá spotřeba elektrické energie v roce 2012 podle údajů Energetického regulačního úřadu 58,8 GWh. Do celkové energetické bilance České republiky je třeba také započítat dovoz elektřiny (11,587 GWh) a vývoz (28,707 GWh).

Autorkou článku je Jana Poncarová z portálu EnergetickaPoradna.cz

Diskuze k článku

Spojte se s námi

Zákaznická podpora info@topsrovnani.cz

Novinky na Váš e-mail

Odesláním registrace k newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru