Důchodová reforma: Jak můžete čerpat z II. pilíře?

Publikováno: 13.Červen 2013

Na státní důchod si dosud měsíčně přispíváme 28 % své hrubé mzdy. Pokud se rozhodneme vstoupit do II. pilíře, přispíváme na něj „jen“ 25 %, zbylá 3 % přesouváme do penzijního fondu. Podmínkou však je, že do tohoto fondu musíme odvádět další 2 % z naší hrubé mzdy. Místo původních 28 % tedy šetříme 30 %. Na váš vlastní osobní účet u vámi vybraného osobního fondu tedy přejde celých 5 % (Při hrubé mzdě 40 000 Kč měsíčně, jsou to 2 000 Kč).

Pokud vstoupíte do II. pilíře, máte tři možnosti, jak své prostředky v penzi čerpat. Buď si můžete předem zvolit, že budete důchod pobírat po dobu 20 let, nebo doživotně, nebo doživotně s tím, že ještě 3 roky bude vašim dědicům vyplácen pozůstalostní důchod. Jaké jsou rozdíly?

Penze po dobu 20 let – výhoda: úspory jsou předmětem dědictví

V tomto případě budou vaše naspořené peníze rovnoměrně rozděleny do doby 20 let, kdy vám budou poté postupně vypláceny. Možná vás děsí představa – „A co když se dožiji penze, která překročí hranici 20 let? Co budu dělat pak?“ Zcela bez prostředků nezůstane žádný penzista. Státní důchod je totiž vyplácen doživotně. Výrazným plusem je fakt, že při úmrtí před vyčerpáním celé naspořené částky bude zbytek předmětem dědictví.

Doživotní penze – výhodné, pokud se dožijete vysokého věku

Pokud se u prvního způsobu čerpání penze bojíte poklesu životní úrovně po vyčerpání prostředků naspořených v penzijním fondu, máte možnost zvolit možnost doživotního čerpání penze. V tomto případě ale důchod není vyplácen přímo penzijní společností, ale pojišťovnou, se kterou uzavřete pojistnou smlouvu v době před odchodem do penze. Pojišťovna však může vypočítat nižší částku, kterou bude z balíku úspor měsíčně vyplácet, než by to bylo v prvém případě. Je to pochopitelné – pojišťovna se musí zajistit pro případ, že by se pojištěný dožil vyššího až nadprůměrného věku. Výraznou nevýhodou je však skutečnost, že při úmrtí pojištěného, úspory nejsou předmětem dědictví. Pokud tedy pojištěný zemře po 5 letech pobírání penze, rodina z jeho úspor nedostane vůbec nic.

Doživotní penze s 3letým pozůstalostním důchodem – kompromis?

Alternativu mezi předchozími dvěma způsoby čerpání úspor je doživotní penze s 3letým pozůstalostním důchodem. Nevýhodou je zde opět to, že pojišťovna vám u doživotní penze vyměří pravděpodobně nižší částku než by byla ta, kterou byste si stanovili při plánovaném 20letém čerpání úspor. Výhodou oproti předešlému způsobu je možnost pojištěného si zvolit „dědice“, který bude po smrti pojištěného pobírat po 3 roky pozůstalostní důchod ve stejné výši.

Úmrtí již v době spoření? Je předmětem dědictví.

Pokud se občan rozhodne vstoupit do II. pilíře a zemře v průběhu spoření, tedy ještě před dosažením věku potřebného ke vstupu do penze, stanou se úspory v plné výši předmětem dědictví.

Diskuze k článku

Spojte se s námi

Zákaznická podpora info@topsrovnani.cz

Novinky na Váš e-mail

Odesláním registrace k newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru