Doplňková připojištění: Jaká pravidla u nich platí, jaké mají výhody?

Publikováno: 8.Srpen 2017

Vysvětlili jsme si, jaká existují doplňková připojištění k vozu. Ovšem připojištění se týká ještě řada dalších pravidel. Jakých?

Vždy jde o doplněk, buď k povinnému ručení, nebo k havarijní pojistce

Především je třeba zdůraznit, že připojištění nikdy nesjednáváte samostatně. Vždy se jedná buď o doplněk k povinnému ručení, nebo k havarijnímu pojištění, tedy ke konkrétní smlouvě. Někdy může být připojištění dárkem pojištěnému za uzavření smlouvy, za setrvání u pojišťovny, za bezeškodní průběh pojistky apod. Řada pojišťoven takové dárky v podobě připojištění nabízí, aby nalákala ještě více klientů. Záleží vždy na nabídce konkrétní pojišťovny, co klientům dopřeje. Zároveň se připojištění vždy vztahuje na určité vozidlo, jež smlouva výslovně uvádí.

 

Spoluúčast a pojistná částka se liší

Velmi důležitou otázkou, která vás bude zajímat, je spoluúčast, pokud k pojistné události dojde. Především je třeba zdůraznit, že se nesjednává u všech připojištění. Také se to u každého pojistitele liší. Musíte si tedy vždy zjistit před uzavřením smlouvy, zda se spoluúčast sjednává a jaké podmínky má v tomto směru konkrétní pojistitel, s nímž chcete pojistnou smlouvu uzavřít. Stejně tak se u všech připojištění nesjednává pojistná částka a u různých pojistitelů je to různé. Znovu je třeba tedy výši pojistné částky zjistit, pokud bude vyčíslena. Velmi často se uvedené záležitosti odvíjí od územní platnosti, doby jejího trvání, pojistníka a jeho pojistné historie včetně placení a dále ukončení pojistné smlouvy.

 

Pravidla si určují pojišťovny

Přesná podoba připojištění se u jednotlivých pojišťovacích ústavů liší. Především každá pojišťovna může nabízet jiné druhy připojištění, to záleží na jejím rozhodnutí a zkušenostech. Může také účtovat přirážku za placení v kratších intervalech než je rok. Samozřejmě můžete uzavřít pojištění na kratší dobu než jeden rok, ale potom bude většinou dražší, než kdybyste si na dané období rozpočetli částku za roční pojištění. Zda bude pojištění na kratší dobu účtováno s přirážkou nebo nikoli, to záleží na konkrétní pojišťovně. Zároveň si samozřejmě pojišťovna svobodně určuje i to, jaký bude mít servis pro klienty. Zda půjde například o bezplatnou či placenou telefonní linku. Kromě toho i samotný postup při likvidaci pojistné události může být velmi odlišný.

 

Pojistit můžete i celou flotilu

Pro majitele většího počtu aut nebo rovnou celé firemní flotily vozů se nejlépe hodí flotilové autopojištění, například pro 5 a více vozů. Pojištění je potom výhodnější, než kdybyste sjednávali pojistku pro každé auto zvlášť. Samozřejmě i u flotilového autopojištění je možné vybírat z možností doplňkových připojištění, a to úplně stejně, jako když si připojišťujete jeden vůz. To znamená třeba připojištění náhradního vozidla apod. Například třeba připojištění náhradního vozidla je pro firmy užitečné, když někdo jezdí na služební cesty do zahraničí a je vázán termíny a nemůže mít zbytečné prostoje způsobené poruchou či havárií apod.

 

Kdy je připojištění výhodné?

Užitečné je mít připojištění nad rámec povinného ručení nebo havarijního pojištění zejména tehdy, pokud vlastníte starší vůz, kde se jeho hodnota pohybuje do 100 000 Kč. U velké části těchto vozů už nejde mnohdy sjednat havarijní pojistka, takže připojištění k povinnému ručení může případně pokrýt škody vzniklé nehodou. Velmi užitečné je třeba mít připojištění na střet se zvěří, protože u nás jde o poměrně častou příčinu nehod. Dále připojištění nabízí jednu výhodu, a sice jestliže v rámci připojištění čerpáte plnění, nikdy nepřijdete o bonus na havarijním pojištění nebo povinném ručení.

Diskuze k článku

Spojte se s námi

Zákaznická podpora info@topsrovnani.cz

Novinky na Váš e-mail

Odesláním registrace k newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru