Cena distribuce plynu 2014 bude jednotná. Kdo na tom prodělá?

Publikováno: 2.Prosinec 2013

ceně plynu neplatíme pouze za komoditu (zemní plyn), ale také za distribuci, resp. dopravu plynu do odběrného místa. Na území České republiky působilo ještě nedávno šest distribučních společností – Pražská plynárenská Distribuce, E.ON Distribuce, RWE Gasnet, VČP Net, SMP Net a JMP Net. Poslední čtyři jmenované byly ovšem k 1. listopadu tohoto roku sloučeny pod hlavičku jedné společnosti, a to RWE GasNet. Ta nyní spravuje více než 63 850 km plynovodních sítí na území celé ČR kromě Prahy a jižních Čech.

Podle společnosti RWE by měl tento krok přinést jednodušší komunikaci na trhu se zemním plynem. „Distribuci plynu v RWE jsme již delší dobu řídili jako jednu firmu, ale oficiálně jsme museli jednat za každého distributora zvlášť. Bylo to nepraktické a administrativně náročné. Po fúzi bude všechno jednodušší, obchodníci s plynem určitě uvítají, že budou mít jediného partnera. Podobně se zjednoduší i výkaznictví a komunikace s Energetickým regulačním úřadem nebo operátorem trhu,“ uvedl Miloslav Zaur, jednatel a CEO RWE GasNet.

Od ledna 2014 budou jednotné ceny distribuce plynu

Co tento krok na plynárenském trhu znamená pro běžné odběratele? Od nového roku dojde ke sloučení poplatků za distribuci, takže přestanou existovat regionální rozdíly v cenách. Jinak řečeno, v rámci sjednoceného distribučního území RWE bude nově platit pouze jeden distribuční tarif místo dosavadních čtyř, který zohledňoval regionální specifika v dodávkách plynu.

„Při přechodu na jednotný tarif očekáváme spíše snížení ceny tarifu, někde však může dojít jednorázově k nárůstu. Skutečná výše nového distribučního tarifu pro daný zákaznický segment bude každopádně z velké části záviset na přístupu Energetického regulačního úřadu v tarifním modelu,“ řekl Thomas Merker, jednatel a CFO RWE GasNet.

Podle vyjádření Energetického regulačního úřadu (ERÚ) neměl úřad možnost fúzi společnosti jakkoli ovlivnit. „Nicméně v rámci jednání o nových podmínkách dosáhl úspor 470 milionů korun právě u RWE, které přispělo ke snížení cen za distribuci o cca 5 %. Vzhledem k tomu, že dojde k avizovanému snížení poplatků celoplošně, mělo by to z větší části vykompenzovat i důsledky fúze,“ sdělil magazínu TopSrovnání.cz Jiří Chvojka, tiskový mluvčí ERÚ.

Jak se stanovují ceny distribuce plynu

Ceny distribuce plynu jsou plně v kompetenci Energetického regulačního úřadu. Ten je stanovuje vždy koncem roku. Podle vyjádření ERÚ bude úřad i nadále zohledňovat regionální specifika v distribuční síti, nicméně ve svém cenovém rozhodnutí musí fúzi společností zohlednit.

„ERÚ používá pro rok 2014 stejnou metodiku a dodržuje stejné závazné právní předpisy jako v minulých letech. To znamená, že ERÚ neustoupil od dosavadního členění, jež umožňovalo určovat distribuční poplatky dle specifik místní sítě. Distribuční poplatky jsou členěny stejným způsobem na místní sítě a dálkovody tak, jako tomu bylo v předchozích letech,“ uvedl Chvojka.

Ceny distribuce plynu budou stanoveny ERÚ na základě § 10 vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích. „Úřad stanoví pro rok 2014 ceny za distribuci plynu pro držitele licence RWE GasNet, s.r.o. na vymezeném území, kde je oprávněn provozovat licencovanou činnost. Vymezené území sestává z bývalých distribučních území, a proto ERÚ v souvislosti s fúzí provozovatelů distribučních soustav skupiny RWE nemohl pro rok 2014 zachovat stávající regionální členění cenových oblastí. Museli jsme vše upravit dle stavu po fúzi, jak nám předepisuje zákon,“ doplnil Chvojka.

Ceny distribuce plynu v roce 2013 v rámci území RWE

Tarif Vařím (spotřeba do 1,89 MWh)

Distributor Cena za MWh v Kč Měsíční poplatek v Kč
RWE GasNet 429,07 59,34
SMP Net 429,00 54,25
JMP Net 374,20 56,35
VMP Net 454,06 75,81

 

Tarif Topím (spotřeba 25 – 30 MWh)

Distributor Cena za MWh v Kč Měsíční poplatek v Kč
RWE GasNet 169,74 166,46
SMP Net 172,12 173,67
JMP Net 142,91 149,1
VMP Net 182,5 167,82

 

Autorkou článku je Jana Poncarová z portálu EnergetickaPoradna.cz.

Diskuze k článku

Spojte se s námi

Zákaznická podpora info@topsrovnani.cz

Novinky na Váš e-mail

Odesláním registrace k newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru